Privacy- en cookieverklaring Adviesuurtje

1.                    Inleiding

1.1.                Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van Adviesuurtje

1.2.                Adviesuurtje exploiteert een onderneming gericht op het creëren van advies van en voor ondernemers in diverse beroepsgroepen. Daarbij verwerkt Adviesuurtje persoonsgegevens.

1.3.                Adviesuurtje gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen. Adviesuurtje houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2.                    Contact met Adviesuurtje

2.1.                Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Adviesuurtje wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Websites:                       www.adviesuurtje.nl

E-mail:                           contact@adviesuurtje.nl  

Telefoonnummer:            +31 (0) 628 774 208

3.                    Persoonsgegevens

3.1.                Afhankelijk van de diensten die Adviesuurtje aanbiedt, kan Adviesuurtje de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

(a)               handelsnaam;

(b)               voor- en achternaam;

(c)               vestigingsadres en postadres;

(d)               adresgegevens;

(e)               KvK-nummer;

(f)                 telefoonnummer;

(g)               e-mailadres;

(h)               cv-gegevens;

(i)                 geboortedatum;

(j)                 geslacht;

(k)               gebruikersnaam en/of (social media) accountnaam;

(l)                 portretten en overig beeldmateriaal (foto’s en video’s);

(m)              technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s); en

(n)               betaalgegevens, waaronder het bankrekeningnummer.

3.2.                De specifieke data die Adviesuurtje verwerkt hangt af van de services die Adviesuurtje aan jou levert en de functionaliteiten van de website die je gebruikt.

4.                    Doeleinden

4.1.                Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

(a)               de uitvoering van dienstverlening, waaronder voornamelijk dient te worden verstaan het in contact brengen van opdrachtgevers met ondernemers;;

(b)               het toesturen van informatie over Adviesuurtje en de diensten die zij verleent of zou kunnen gaan verlenen;

(c)               de aanmelding voor de nieuwsbrief;

(d)               het gebruik en verbeteren van de website; en

(e)               het meten van de klanttevredenheid.

5.                    Marketingactiviteiten

5.1.                 Wanneer je klant bent van Adviesuurtje, kunnen wij je digitale direct marketinginformatie toesturen over vergelijkbare producten of diensten die je van ons hebt ontvangen. Met betrekking tot deze digitale direct marketingactiviteiten doen wij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde. Ook kun jij je altijd uitschrijven voor dergelijke e-mails via de link in de e-mail.

5.2.                 Indien je geen klant bent van Adviesuurtje, vragen wij je toestemming voor het toesturen van marketinginformatie. Dit doen wij ook voor het toesturen van marketinginformatie over andere producten en diensten dan je van ons hebt ontvangen. Deze toestemming geef je online door een vinkje te activeren. Je kunt de toestemming intrekken door je uit te schrijven voor deze e-mails via de link in de e-mail.

6.                    Gebruik van persoonsgegevens

6.1.                Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins gegevens achter.

6.2.                Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door Adviesuurtje om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en Adviesuurtje. Adviesuurtje verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting heeft, omdat Adviesuurtje daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, dan wel in voorkomend geval op basis van een andere grondslag.

7.                    Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1.                Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan jou, stuurt Adviesuurtje de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, associate partners, IT-ondernemingen die Adviesuurtje assisteren met de website en het opslaan van data, de boekhouder of accountant, partijen die samen met of voor Adviesuurtje marketingactiviteiten verrichten en de belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe Adviesuurtje verplicht is de informatie te delen.

7.2.                Indien Adviesuurtje jouw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht jouw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een gegevensuitwisselings- of verwerkersovereenkomst. 

7.3.                Adviesuurtje zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

8.                    Beveiliging en bewaring

8.1.                Adviesuurtje neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

8.2.                Adviesuurtje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en ieder geval niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die je met Adviesuurtje hebt. Wanneer je jouw toestemming intrekt, dan verwijdert Adviesuurtje die persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien Adviesuurtje jouw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

9.                    Cookies en profilering

9.1.                Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van Adviesuurtje bezoekt. Op de website(s) van Adviesuurtje worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kun je eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

9.2.                Voor het gebruik van tracking cookies vraagt Adviesuurtje toestemming wanneer je de website gebruikt. Wanneer je geen toestemming verleent, worden er geen tracking cookies verwerkt.

9.3.                Daarnaast kan Adviesuurtje gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Adviesuurtje gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

9.4.                Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

10.                 Websites van derden

De website van Adviesuurtje kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Adviesuurtje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

11.                 Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Bij het gebruik van dienstverleners en het eventueel doorgeven van gegevens met jouw toestemming aan derden, kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Korea, Uruguay Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Met ontvangers in andere landen maken wij afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindende ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een ‘adequaat beschermingsniveau’ te creëren.

12.                 Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin, Instagram en Google+. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin, Instagram en Google+ om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

13.                 Wijzigingen

Adviesuurtje kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

14.                 Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Adviesuurtje een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan je over te dragen. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen vier weken antwoord. Je kunt een dergelijk verzoek toesturen aan contact@adviesuurtje.nl   

15.                 Klachten

Adviesuurtje hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.