Krijg antwoord op al je ondernemersvragen zodat jij weer verder kan

Laagdrempelig toegang tot de kennis en expertise van 50+ ondernemers.

Dit is hoe het werkt

1. Vind je expert

Kies één van de experts die past bij jouw specifieke vraag.

2. Bestel je adviesuurtje

Voor €99,- persoonlijk advies van jouw expert.

3. Krijg antwoord

Krijg antwoord op jouw vragen zodat je zelf weer verder kan.

Korte, snelle vraag?

Boek dan 30 minuten met 40% korting
Gebruik de code “HALFUURTJE” tijdens het afrekenen.

Een greep uit de experts

Je Teamdag zelf organiseren

Eline Vink-Bongertman

In één uur onderzoeken we wat je nodig hebt om een onvergetelijke teamdag of heidag te organiseren.

FAQ

Het bestellen van een Adviesuurtje kan digitaal via de Website. Schaf een Adviesuurtje aan bij de ondernemer. De ondernemer neemt binnen 48 uur telefonisch of per mail contact met je op om het Adviesuurtje in te plannen. Zorg dat je de juiste contactgegevens doorgeeft. 

Ja, dit kan door meerdere Adviesuurtjes aan te schaffen. Je boekt ieder Adviesuurtje apart bij de gewenste ondernemer die jou verder helpt. 

Voor een Opdrachtgever die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (niet zijnde een consument), is een Bevestiging Adviesuur definitief. Opdrachtgever heeft geen recht om dit Adviesuur te herroepen.

Een Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (zijnde een consument), heeft in beginsel de mogelijkheid een Adviesuur zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Bevestiging Adviesuur door Opdrachtgever. Een Opdrachtgever heeft dit herroepingsrecht niet indien Opdrachtgever (i) heeft ingestemd met het volledig leveren van het Adviesuur binnen de bedenktermijn van 14 dagen, (ii) daarbij expliciet afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht en (iii) de dienst daadwerkelijk volledig geleverd is binnen de bedenktermijn van 14 dagen

Adviesuurtje (c.q. een ondernemer namens Adviesuurtje) heeft te allen tijde het recht om de datum en/of het tijdstip van een Bevestiging Adviesuur te wijzigen of een Bevestiging Adviesuur te annuleren. In het geval van een annulering heeft Opdrachtgever enkel recht op restitutie van de in rekening gebrachte vergoeding voor het betreffende Adviesuur.

Dit is mogelijk indien de ondernemer daarmee instemt.

In een aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

Adviesuurtje factureert in principe direct na het afronden van de Overeenkomst of gelijk bij het sturen van een Bevestiging Adviesuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient direct te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

In een aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Natuurlijk hopen we dat alle diensten naar wens zijn. Indien dat niet het geval is vinden we dat vervelend en horen we dat graag. Je kan contact met ons opnemen via contact@adviesuurtje.nl of +31628774208

Heb je vragen of ideeën over onze dienstverlening? Dan horen we dat graag op contact@adviesuurtje.nl